กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ
*
*
*
*
*

 

 

 ทีม SEM Specialist ของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สามารถสอบผ่านการรับรอง Google AdWords Certified Professional ได้ครบทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ Google AdWords แก่ลูกค้าของเราทุกท่าน อีกทั้งความสำเร็จนี้ ยังเป็นการสร้างความแตกต่างในการให้บริการจากผู้ให้บริการรายย่อยอื่น ๆ และสร้างความมั่นใจ ให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ว่า SEM specialist ของ ReadyPlanet จะให้บริการทุกท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้าน ความรู้ความสามารถ การบริหารและติดตามผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้าของ ReadyPlanet อย่างแท้จริง